กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี หน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด เปิดตัวสองกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้พนักงานทั่วโลกและผู้ที่สนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมแม้อยู่ที่บ้าน

กองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี หน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด เปิดตัวสองกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้พนักงานทั่วโลกและผู้ที่สนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมแม้อยู่ที่บ้าน

เพิ่มเติม