เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าภารกิจจิตอาสาเพื่อสังคม  จัดกิจกรรม GWM XEV Charity Drive คาราวานยานยนต์ไฟฟ้าการกุศล ครั้งที่ 2  เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก ณ วัดเจ้าบุญเกิด จังหวัดอ่างทอง

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าภารกิจจิตอาสาเพื่อสังคม จัดกิจกรรม GWM xEV Charity Drive คาราวานยานยนต์ไฟฟ้าการกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก ณ วัดเจ้าบุญเกิด จังหวัดอ่างทอง

เพิ่มเติม